پادکستی که در اون افسانه ها و اسطوره های سرزمینهای دور رو به زبان امروز می شنوید. داستانهایی که ممکنه بعضیهاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی داستانها رو برای اولین بار بشنوید

اپیزودها

لیست اپیزودها

اپیزود دهم

 

اپیزود نهم

 

اپیزود هشتم

 

اپیزود هفتم

اپیزود ششم (بخش دوم)

اپیزود ششم (بخش اول)

اپیزود پنجم

اپیزود چهارم

اپیزود سوم

مینی اپیزود دوم

اپیزود دوم

مینی اپیزود اول

اپیزود اول